Washington StateCougars
6-7
Sun 10/13, 6:50 AM -
WSU --, O/U --
Arizona StateSun Devils
8-5
Sun 10/13, 6:50 AM - --
WSU --, O/U --
Cougars
6-7
Sun Devils
8-5
Lines
Team
Washington State
Arizona State
-- (-1600)
o69.5 (+145)
-- (-105)
--
Schedule Summary
WSU
Teams
ASU
No. Of Games
Record
ATS Record
Cover%
O/U Record
Over%
Schedule & Result
Reset Filters Lock in Filters
Reset Filters Lock in Filters
Reset Filters Lock in Filters
Total Games: 0Record: 0-0 ATS Record: 0-0O/U Record: 0-0
Games: 0Record: 0-0 ATS: 0-0O/U: 0-0
DateOpponentScoreATSO/U